International Jobs
Register       Sign in
      

Company Info

LAMPRECHT & C0 / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS
8 Swellengrebel Street
Swellendam, South Africa


Web: http://www.swellendamaccountants.com

 

Company Description:

LAMPRECHT & CO / KIE practise as accountants and bookkeepers services as well as income tax consultants in SWELLENDAM, OVERBERG, GARDEN ROUTE, SOUTHERN CAPE, WESTERN CAPE since 1992. The firm specialize in  full accounting up to final financial statementssubmitting returns to SARS, business and personal income tax, returns for VAT, PAYE, UIF etc as well as general accounting and bookkeeping services on a monthly, daily or yearly basis. We also do normal secretarial work such as paying of creditors, debtors, stock control etc.

Furthermore we can assist you with the founding of Close Corporations, bonds and financing. We also draw up wills for free, and can assist you with administration of deceased estates at a fraction of the prescribed fee.

We are also affiliated to a registered financial investment company to assist you to invest in the most profitable types of investments and insurance policies with the best legal tax savings to your advantage.

LAMPRECHT & CO / KIE praktiseer sedert 1992 as rekenmeesters en boekhouers dienste asook inkomste belasting konsultante  in SWELLENDAM, OVERBERG, TUINROETE, SUIDKAAP en WESTELIKE PROVINSIE. Die firma spesialiseer in besigheid en persoonlike inkomste belasting, opstel van finale finansiele state, indiening van opgawes by SAID, indien van opgawes vir BTW, LBS, WVF ens, asook normale rekenkundige en boekhou dienste op n daaglikse, maandelikse of jaarlikse basis. Ons verrig ook gewone sekretariele dienste soos betaling van krediteure, debiteure, voorraad kontrole ens.

Verder verrig ons ook dienste soos die stigting van Beslote Korporasies, verbande en finansiering. Ons stel ook testamente gratis op en kan u bystaan met die bereddering van bestorwe boedels teen n fraksie van die voorgeskrewe fooi.

Ons is ook geaffilieer by n geregistreerde beleggingsfirma om u behulpsaam te wees om die bes moontlik beleggings en versekering opsies uit te voer met die voordeligste belasting besparings tot u voordeel.  

Bookkeepers and Accountants in Swellendam and the following areas:
Swellendam, BredasdorpStruisbaaiAgulhasHeidelbergLadismithBarrydaleBonnievale,
 RobertsonMontaguRiversdal, RiversdaleStilbaaiStilbayWitsand, , AshtonRiviersonderend,  Albertinia, Overberg, Garden Route, Tuinroete, Southern Cape, Western Cape, Weskaap, Suid Afrika, South Africa.


Jobs by LAMPRECHT & C0 / KIE ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS

Results: 0 Jobs
Number of jobs per page: